REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

RCK INFRASTRUKTURA

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija osigurana su sredstva za ulaganje u infrastrukturu i opremu RCK ELPROS. Za Elektrotehničku i prometnu školu to konkretno znači izgradnju novih 2000 m2 radionica i laboratorija opremljenih modernom specijaliziranom opremom, inovativnim tehnologijama te opremom za rad učenika s poteškoćama. Obzirom na sektor u kojem RCK djeluje, instalirat će se i fotonaponska elektrana koja će proizvoditi električnu energiju, a koja će pridonijeti energetskoj održivosti, te će se koristiti i kao odgojno-obrazovni poligon. Dogradnjom škole osigurat će se i smještajni kapaciteti za korisnike RCK.

Naziv projekta: RCK ELPROS

Programski okvir: OP KK 2014-2020; Europski fond za regionalni razvoj, KK 09.1.3.01, Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Nositelj: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Partner: Osječko-baranjska županija

Potpisnici ugovora: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Suradnici: Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ATO INŽENJERING d.o.o., MONO za projektiranje informacijskih sustava d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 3.974.025,68 EUR (29.942.296,47 HRK)

Cilj projekta: Unaprjeđenje infrastrukture Elektrotehničke i prometne škole u Osijeku kao regionalnog centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

Ključne aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije za radove na dogradnji i rekonstrukciji škole, instalacija fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, stvaranje prostorno-tehničkih uvjeta za rad RCK, nabava opreme za rad učenika s poteškoćama, nabava specijalizirane opreme za radionice i laboratorije u području „Računalstvo“, „Automatizacija – I.razina“ i „Automatizacija – II.razina“

Trajanje projekta: 15.07.2019. – 15.11.2022.

Skip to content