REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

RCK KORISNICI PROJEKTA

Učenici

Učenici

200 učenika koji će polaziti edukacije (teoretske i praktične) te će temeljem istih biti uspješniji i konkurentniji na tržištu rada, a ujedno će neizravno promicati poduzetništvo i samozapošljavanje.

Odgojno-obrazovni radnici

Odgojno-obrazovni radnici

100 odgojno-obrazovnih radnika će edukacijama, usavršavanjima, osposobljavanjima, mentorstvom te učenjem na primjerima dobre prakse unaprijediti svoja znanja, vještine i kompetencije te ih dalje prenositi sljedećim polaznicima.

Poslodavci

Poslodavci

Poslodavci će aktivno sudjelovati u kreiranju obrazovnih programa koji su u skladu sa potrebama tržišta rada. Uspješno provođenje projektnih aktivnosti doprinijet će kvalitetnijem i specijaliziranom obrazovanju novih stručnih kadrova koji će biti spremni za tržište, a poslodavci će dobiti kadrove koji već imaju potrebna teoretska i praktična znanja i vještine.

Osobe s invaliditetom i nezaposleni

Osobe s invaliditetom i nezaposleni

RCK će osobama s invaliditetom ponuditi programe (u prostorima koji su prilagođeni njihovim potrebama) koji im mogu osigurati usvajanje potrebnih kompetencija kako bi mogli biti aktivni i ravnopravni sudionici tržišta rada. 120 odraslih polaznika dobiti će dodatne kvalifikacije, znanja i vještine te postati konkurentni na tržištu rada.

Skip to content