REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

RCK O PROJEKTU

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Jedna je od 25 strukovnih škola u Hrvatskoj imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u području elektrotehnike i računalstva. Strukovno obrazovanje u RH kakvog danas poznajemo je podcijenjeno, a ono zapravo ima ključnu ulogu u odgovoru na izazove pojave novih tehnologija te u razvijanju ljudskih potencijala s ciljem postizanja gospodarskog rasta i zapošljavanja.

Kako bi društvo, a prije svega učenici prepoznali strukovna zanimanja kao privlačne opcije koje će im pružiti stjecanje specifičnih strukovnih kompetencija te takva zanimanja popularizirala, neophodna je određena reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Tako se ukazala i potreba uspostavljanja regionalnih centara kompetentnosti (RCK) koji su zamišljeni kao mjesta izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U takvim centrima će se, uz osnovnu djelatnost obrazovanja i učenja temeljenog na radu, obavljati i osposobljavanje i usavršavanje u područjima koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržištu rada.

Svrha RCK je osigurati kvalitetan sustav obrazovanja mladih, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

Projekt RCK ELPROS financira se iz dva fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 te Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 te su na ovaj način osigurana bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 73.044.858,34 kn.

PROJEKTI

Infrastruktura

Izgradnju novih 2000 m2 radionica i laboratorija opremljenih modernom specijaliziranom opremom, inovativnim tehnologijama te opremom za rad učenika s poteškoćama.

Obrazovanje

Uspostava programskih, kadrovskih i tehničkih uvjeta u regionalnom centru kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

RCK Korisnici projekta

RCK Korisnici projekta

Skip to content