REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

ODRŽIVOST PROJEKTA

Projektom će se, kroz aktivnost uspostave organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti, omogućiti financijska, institucionalna i okolišna održivost RCK

FINANCIJSKA ODRŽIVOST

Komercijalizacija i diversifikacija usluga, provedba programa novih osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog obrazovanja učenja temeljenih na novim modelima učenja i novim metodologijama, ostvarivanje dodatnih prihoda kroz upravljanje radom školske zadruge i različitim projektima usmjerenim na tehnologijske inovacije u sektoru, prodaja prototipova i inovacija uređaja asistivne tehnologije i didaktičko nastavnih sredstava, usluge posudbe uređaja asistivne tehnologije, apliciranje projekata na buduće natječaje, podrška osnivača OBŽ, usluge iznajmljivanja prostora (videokonferencijska dvorana).

INSTITUCIONALNA ODRŽIVOST

Uspostava strukture i organizacijskog okvira za nastavak ostvarivanja projektnih rezultata, izrađeni ključni dokumenti vezani za organizaciju i razvoj centra, ojačani ljudski potencijali te novostečena znanja se nastavljaju koristiti u upravljanju i vođenju RCK, ostvarivanje suradnje i razmjena iskustva s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje u RH i šire te sa sličnim međunarodnim centrima koji djeluju u području obrazovanja, nastavak suradnje s partnerima, osobito s visokim učilištem, HGK i trgovačkim društvima u cilju povezivanja ROCK s tržištem rada, osiguranje vertikalne prohodnosti za nastavak obrazovanja.

OKOLIŠNA ODRŽIVOST

Korištenje obnovljivih izvora energije – proizvodnja zelene energije iz fotonaponske elektrane

Skip to content