REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

Projektni tim

TELEFON: 031/ 289 – 829; 031/ 289 – 830

J

Antun Kovačić Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek antun.kovacic@skole.hr
Rebeka Raff Senior projekt manager JU ŽRA OBŽ rebeka.raff@obz.hr
Marko Mišanović Projekt asistent JU ŽRA OBŽ marko.misanovic@obz.hr
Marijana Pezić Koordinatorica projekta marijana.pezic@skole.hr
Marina Bašurić Tajnica Regionalnog partnerskog vijeća Centra i stručni savjetnik za kvalitetu marina.basuric@skole.hr
Emma Biglbauer Stručnjak za promidžbu i vidljivost emma.biglbauer@skole.hr
Marijan Glavaš Stručni savjetnik za suradnju s poduzetnicima marijan.glavas@skole.hr
Josipa Dubravac Stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje 1 josipa.dubravac@skole.hr
Jasna Bolić Projekt asistentica jasna.bolic@skole.hr
Ljilja Epih Financije i računovodstvo ljilja.epih@gmail.com
Branimir Perković Voditelj programa edukacije u sektoru elektrotehnike i računalstva ELPROS branimir.perkovic@skole.hr
Rebeka Raff

Rebeka Raff

Senior projekt manager JU ŽRA OBŽ

rebeka.raff@obz.hr

Marko Mišanović

Marko Mišanović

Projekt asistent JU ŽRA OBŽ

marko.misanovic@obz.hr

Marijana Pezić

Marijana Pezić

Koordinatorica projekta

marijana.pezic@skole.hr

Marina Bašurić

Marina Bašurić

Tajnica Regionalnog partnerskog vijeća Centra i stručni savjetnik za kvalitetu

marina.basuric@skole.hr

Emma Biglbauer

Emma Biglbauer

Stručnjak za promidžbu i vidljivost

emma.biglbauer@skole.hr

Marijan Glavaš

Marijan Glavaš

Stručni savjetnik za suradnju s poduzetnicima

marijan.glavas@skole.hr

Josipa Dubravac

Josipa Dubravac

Stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje 1

josipa.dubravac@skole.hr

Jasna Bolić

Jasna Bolić

Projekt asistentica

jasna.bolic@skole.hr

Ljilja Epih

Ljilja Epih

Financije i računovodstvo

ljilja.epih@gmail.com

Branimir Perković

Branimir Perković

Voditelj programa edukacije u sektoru elektrotehnike i računalstva ELPROS

branimir.perkovic@skole.hr

Skip to content