REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

Projektni tim

TELEFON: 099/546 2424

22     22

Ime i prezime Funkcija / titula e-mail adresa
Antun Kovačić Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek antun.kovacic@skole.hr
Jasna Bolić Projekt asistentica ELPROS jasna.bolic@skole.hr
Marijana Pezić Koordinatorica projekta ELPROS marijana.pezic@skole.hr

 2 2 ELPROS

R

 

11

Ime i prezime
Funkcija / titula
e-mail adresa

Antun Kovačić

Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek

antun.kovačić@skole.hr

 

Jasna Bolić
Projekt asistentica ELPROS
jasna.bolic@skole.hr

Marijana Pezić
Koordinatorica projekta ELPROS
marijana.pezic@skole.hr

 

 

 

 

Skip to content