REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti

Elektrotehničke i prometne škole Osijek

Projektni tim

TELEFON: 031/ 289 – 829; 031/ 289 – 830

22     22

Ime i prezime Funkcija / titula e-mail adresa
Antun Kovačić Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek antun.kovacic@skole.hr
Rebeka Raff Senior projekt menadžer JU ŽRA OBŽ rebeka.raff@obz.hr
Marko Mišanović Projekt asistent JU ŽRA OBŽ marko.misanovic@obz.hr
Marijana Pezić Koordinatorica projekta ELPROS marijana.pezic@skole.hr
Jasna Bolić Projekt asistentica ELPROS jasna.bolic@skole.hr
Marijan Glavaš Stručni savjetnik za suradnju s poduzetnicima marijan.glavas@skole.hr
Tena Kovčalija Stručna savjetnica za profesionalno usmjeravanje 1 tena.kovcalija@skole.hr
Emma Biglbauer Stručnjakinja za promidžbu i vidljivost emma.biglbauer@skole.hr
Ljilja Epih Financije i računovodstvo ljilja.epih@gmail.com
Marina Bašurić Tajnica Regionalnog partnerskog vijeća Centra i stručni savjetnik za kvalitetu marina.basuric@skole.hr

 2 2 ELPROS

R

 

11

Ime i prezime
Funkcija / titula
e-mail adresa

Antun Kovačić

Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek

antun.kovačić@skole.hr

 

Rebeka Raff
Senior projekt menadžer JU ŽRA OBŽ
rebeka.raff@obz.hr

 

Marko Mišanović
Projekt asistent JU ŽRA OBŽ
marko.misanovic@obz.hr
Marijana Pezić
Koordinatorica projekta ELPROS
marijana.pezic@skole.hr
Marina Bašurić
Tajnica Regionalnog partnerskog vijeća
Centra i stručni savjetnik za kvalitetu
marina.basuric@skole.hr

Emma Biglbauer

Stručnjakinja za promidžbu i vidljivost

emma.biglbauer@skole.hr

Marijan Glavaš
Stručni savjetnik za suradnju
s poduzetnicima
marijan.glavas@skole.hr

 

Jasna Bolić
Projekt asistentica ELPROS
jasna.bolic@skole.hr
Ljilja Epih
Financije i računovodstvo
ljilja.epih@gmail.com

 

Tena Kovčalija

Stručna savjetnica za profesionalno
usmjeravanje 1

tena.kovcalija@skole.hr

 

Skip to content