REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Elektroinstalater – deficitarno zanimanje koje se suočava s manjkom radnika

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

28. listopada 2022.

Elektroinstalater – deficitarno zanimanje koje se suočava s manjkom radnika

Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje električne rasvjete, a danas su vrlo traženi i javlja se manjak kvalitetno obrazovnih stručnjaka na tržištu rada i deficitarno je zanimanje. Sukladno tome, Regionalni centar kompetentnosti ELPROS u ponudu je uveo besplatno osposobljavanje za poslove elektroinstalatera, a više o zanimanju saznajte u nastavku.

Oni održavaju postavljene uređaje te otklanjaju moguće kvarove, a rade i na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sustave instaliraju uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim poduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom, koji čine kombinirana kliješta, čekić, ključevi raznih veličina , bušilica, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje. Procjenjuje se da će ubuduće sve više elektroinstalatera biti osposobljeno za instaliranje složenih aparata kao što su telefoni i kompjutori.

Vrsta posla koje obavljaju ovisi o mjestu zapošljavanja. Ako su zaposleni u uredima i poduzećima, popravljaju električnu opremu. Njihovi kolege koji rade u industrijskim postrojenjima, osim što rade na postavljanju i održavanju električne opreme, sudjeluju u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada rade na složenim uređajima u industrijskim pogonima, onda surađuju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila.

Ključan dio posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke. električne provodnike i električne komponente. Ukoliko uvide da rad na određenim električnim instalacijama može biti opasan, o tom slučaju automatski izvješćuju nadređene ili upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Uvjeti rada također ovise o mjestu zapošljavanja. Često rade u neugodnim uvjetima i položajima, od kojih je najzastupljenije stajanje. Kada ugrađuju instalacije i rasvjete u objekte koji su u izgradnji, obično rade stojeći na ljestvama ili skelama, koje mogu biti postavljene na visini. Pri tomu su izloženi negativnim atmosferskim utjecajima, djelovanju buke i prašine. Dok rade, prijeti im opasnost od strujnog udara, pada s visine i ozljeda. Zbog  mogućih ozljeda na radu vrlo je važno poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu.

Elektroinstalateri rade na širokom rasponu zadataka, posebno u inovativnim obrtničkim poslovima. Bave se planiranjem više ili manje opsežnih električnih sustava. Ovisno o stupnju osposobljenosti i kasnijoj stručnoj praksi, ovaj zadatak seže od postavljanja podrumske rasvjete do složene električne opreme stambene zgrade ili malog trgovačkog poduzeća. Provode propisana mjerenja i provjere te ih dokumentiraju u dnevnik. Također obavljaju popravke i radove redovnog održavanja električnih sustava. Sve to govori da je ovo zanimanje izuzetno svestrano i sveobuhvatno. Kao elektroinstalater, morate biti u stanju napraviti puno više matematike u glavi nego što biste u početku mogli pomisliti. Morate znati izračunati udaljenosti pričvršćivanja i radijuse savijanja cijevi i kabela. Morate odmah moći zbrojiti koliko metara je potrebno za određenu PVC cijev ili koliki je volumen prostorije koju treba grijati.

Za elektroinstalatere je poželjno da su dobra zdravlja, bar prosječne tjelesne snage i natprosječne tjelesne izdržljivost. S obzirom na čest rad koji se odvija na visini, ne smiju se bojati visine, a diskvalificira ih i sklonost vrtoglavici. Trebaju imati dobar vid na blizinu i daljinu. Zbog nužnosti razlikovanja boja izolatora i električnih vodiča, osobe koje ne razlikuju boje sasvim su isključene. Naglašen rad ruku i prstiju, zahtijeva bar prosječnu ručnu spretnost i spretnost prstiju te dobru usklađenost pokreta s vidnim podacima.

Kod kandidata koji su zainteresirani za upis u zanimanje Elektroinstalatera, od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu te opreznost zbog primjene mjere zaštita na radu. Izrazito psihički nestabilne osobe i osobe sklone alkoholizmu i drugim ovisnostima nisu pogodne za obavljanje ovog zanimanja. Osobe s nedovoljnom intelektualnom razvijenošću ne mogu savladati ovo zanimanje.

Koje kompetencije stječete upisom programa osposobljavanja Elektroinstalater/ka početnik/ca?

  • Pripremanje mjesta rada za rad na siguran način uz provjeru sigurnosti radnog prostora
  • Odabir i priprema alata
  • Priprema površine na kojima će se izvoditi radovi
  • Rukovanje materijalima i alatima na ispravan način u skladu s pravilima struke
  • Razmjeriti kabele
  • Postavljanje sustava nadžbukne i podžbukne instalacije, te sustava zaštite
  • Izvođenje fine montaže nakon u potpunosti dovršenih građevinskih radova

Polaznici će nakon programa osposobljavanja za poslove Elektroinstalatera naučiti koristiti atestirani alat u skladu s pravilima struke. Moći prepoznati, odabrati i označiti vodove, kablove i ostali instalacijski materijal. Znati navesti elemente podžbuknih, nadžbuknih, podnih i posebnih električnih instalacija. Biti upoznati s materijalima i alatima za polaganje vodova, označavanjem električnih vodova  i vrstama električnih instalacija.

Bit će osposobljeni za postavljanje instalacijskog kanala i/ili cijevi, polaganje električnih vodova, kablova i instalacijskog materijala te zatvaranje instalacije podžbukno i/ili nadžbukno.  Po završetku, polaznici će raditi i na poslovima spajanja i montaže električnih instalacija, primijeniti postupak spajanja vodiča upletanjem, omatanjem i lemljenjem, primijeniti postupak spajanja vodova i kablova vijcima, stezaljkama i konektorima. Znat će provjeriti ispravnost spojeva i instalacija te izvoditi finu montažu nakon dovršenih građevinskih radova.

Ukoliko želite postati Elektroinstalater/ka početnik/ca, a niste sigurni gdje nastaviti školovanje, Regionalni centar kompetentnosti ELPROS, izvrstan je odabir. Potrebno je posjedovati     prethodnu kvalifikaciju na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja te liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad u struci. Za više informacija o upisu u ovaj program ili u jedan od ostalih ponuđenih programa, kontaktirajte nas putem web obrasca ili na e-mail adresu rck.elpros.osijek@gmail.com

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Podcast 3-Denis Sušac

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content