REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Go STEM sajam okupio učenike osnovnih i srednjih škola

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

6. listopada 2022.

Iza nas je još jedan Go STEM sajam u organizaciji Fakulteta za elektrotehniku, računarstvo i informacijske tehnologije Osijek (FERIT) gdje su osnovnoškolci i srednjoškolci sudjelovali u nizu interaktivnih radionica.

Radionice su obuhvatile područja matematike, fizike i primijenjenih inženjerskih područja (elektrotehnika, energija i očuvanje okoliša, elektronika, automatika, računarstvo i informacijske tehnologije), a vodili su ih nastavnici i asistenti FERIT-ovih zavoda te nastavnici Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Polaznicima su omogućili aktivno sudjelovanje u provedbi eksperimenata, poučili ih novim vještinama te približili primjenu novih tehnologija.

Jedna od radionica bila je radionica ”Izrada mrežnog kabela i spajanje računala na računalnu mrežu”. Cilj radionice je osposobljavanje učenika da mogu samostalno spojiti mrežne UTP kablove s mrežnim konektorima (mikroutikačima) RJ45, da s mjernim uređajima testiraju kablove i da mogu pronaći moguće kvarove na kablovima. Osim toga, učenici su naučili i na koji način priključiti računala putem UTP kablova na mrežnu infrastrukturu (Routere i Switcheve) te izmjeriti brzinu prijenosa podataka putem računalne mreže. – rekao je jedan od voditelja radionice, Zoran Benović iz Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehnička i prometna škola Osijek predstavio se i s mobilnom aplikacijom ELPROS koja korisnicima pruža pogled u proširenu i virtualnu stvarnost, a kreirana je za korištenje uz istoimenu promotivno-edukativnu knjižicu. Omogućava skeniranje stranica unutar knjižice što u konačnici pruža doživljaj proširene stvarnosti. Osim proširene stvarnosti, sadrži i 360° video s mogućnošću pregledavanja sadržaja pomoću naočala za virtualnu stvarnost. Aplikacija je dostupna za android i iOS uređaje, a može se preuzeti preko play store aplikacije.

“Go STEM sajam” realiziran je u okviru projekta RCK ELPROS (Elektrotehnička i prometna škola Osijek), u kojemu FERIT ima ulogu partnera. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a  vrijedan je više od 43 milijuna kuna.  

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Podcast 3-Denis Sušac

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content