REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Međunarodni dan osoba s invaliditetom

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

3. prosinca 2021.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom je društveno korisno, ono je zakonska obaveza (za sve poslodavce iznad 20 zaposlenika) i ono je poslovno poželjno. Praksa u Hrvatskoj i inozemstvu pokazuje kako i poslodavci i osobe s invaliditetom imaju višestruke koristi od zajedničke suradnje.

Nakon što su Ujedinjeni narodi 3. prosinca proglasili Međunarodnim danom osoba s invaliditetom, Komisija za ljudska prava je, u rezoluciji od 5. ožujka 1993. godine, pozvala zemlje članice da ističu obilježavanje tog datuma kako bi se postigla jednakost u ostvarivanju ljudskih prava i sudjelovanju osoba s invaliditetom u društvu. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s ostalima.

U Republici Hrvatskoj se politika prema osobama s invaliditetom zasniva na suvremenim međunarodnim standardima, koji uključuju i temeljna načela ljudskih prava kao što je načelo nediskriminacije te načelo međuzavisnosti i nedjeljivosti svih ljudskih prava, što čini nužnim ostvarivanje pristupačnosti svih građanskih i političkih, kao i socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osobama s invaliditetom. Hrvatska je treća zemlja u svijetu koja je ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, što ukazuje na spremnost i potrebu hrvatskog društva da osigura jednake mogućnosti za ovu posebice vulnerabilnu populaciju. Tako možemo vidjeti i visoku stopu uključenosti osoba s invaliditetom u tržište rada. Zapošljavanje osoba s invaliditetom kao takvo, društveno je korisno, ono je zakonska obaveza i poslovno poželjno. Praksa pokazuje kako dolazi do višestruke koristi od zajedničke suradnje. Različitim edukacijama i osvještavanjem o osnovnim potrebama osoba s invaliditetom, cilj je povećati njihovu zapošljivost i diverzificirati tržište rada.

Prema podacima Registra o osobama s invaliditetom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj živi 508.350 osoba s invaliditetom, od čega je 60% muškaraca i 40% žena, a u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske osobe s invaliditetom čine 12% stanovnika.

U sklopu projekta RCK ELPROS u izradi je aplikacija za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Aplikacija za cilj ima istaknuti prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom te osvjestiti poslodavce kako bi se njihova stajališta o zapošljavanju istih promijenila. Poseban naglasak se stavlja na zapošljavanje u sektoru elektrotehnike i računalstva.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content