REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Monteri elektroničkih komunikacija – ključne osobe za brži i sigurniji prijenos informacija

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

31. listopada 2022.

Monteri elektroničkih komunikacija – ključne osobe za brži i sigurniji prijenos informacija

U prošlosti, jedan od temeljnih oblika komunikacije bila je Morseova abeceda u telegrafima, a telegrafi su se koristili kao jedno od prvih komunikacijskih sredstava za komunikaciju na daljinu putem žica. Industrijalizacijom i postepenim razvojem tehnologije polako dolazimo i do komunikacije koja se odvija putem radija, televizije i žičanih telefona, što ujedno označava i početak elektroničke komunikacije koju danas poznajemo. U današnje vrijeme komunikacija je ključna za obradu podataka, kontrolu proizvodnje, donošenje odluka, planiranje i različite sfere života.

Što je elektronička komunikacija?

Elektronička komunikacija može se definirati kao komunikacija koja koristi elektroničke medije za prijenos informacija ili poruka pomoću računala, e-pošte, telefona, društvenih medija i sl. Razvojem  elektroničke komunikacije došlo je do puno promjena u području rada, društva i industrije. Ljudi mogu jednostavno pristupiti komunikaciji s korisnicima diljem svijeta bez fizičkog kretanja,  a zaposlenici unutar tvrtke lakše obavljaju zadatke uz mogućnost interne komunikacije putem elektroničkih uređaja. Kako bi se elektronička komunikacija odvijala nesmetano potrebno je zaposliti stručnjake koji će obavljati poslove montaže i brige o elektroničkim uređajima.

Vrste elektroničke komunikacije

Elektronička komunikacija se može klasificirati u različite vrste poput poruka, glasovnih poziva, e-pošte, društvenih medija i sl. Razvojem elektroničkih medija, komunikacija diljem svijeta postaje puno brža te znatno olakšana i jeftinija.

Kao glavne medije za elektroničku komunikaciju možemo navesti:

 • E-mail
 • Telefax
 • Razmjena poruka
 • Video chat
 • Društvene mreže

Tehnologija je povećala granice komunikacije između zaposlenika u svim sferama posla. Direktori velikih tvrtki mogu razgovarati jedni s drugima putem interneta, bez obzira gdje se nalaze u tom trenutku. Ova vrsta umrežavanja nudi donekle sigurne razgovore bilo kada, bilo gdje i praktički je besplatna. Isto tako, komunikacija sa zaposlenicima s različitih lokacija omogućuje tvrtkama da upravljaju osobljem izvan lokacije, dopuštajući tvrtkama da traže zaposlenike u različitima krajevima svijeta.

Komunikacijska tehnologija također se može koristiti za praćenje zaposlenika i proizvodnje. Kupci mogu dobiti informacije trenutno. Pravilno upravljanje komunikacijom je ključno za rast poslovanja i brži protok informacija. Kako bi se komunikacijski kanali održali fluidnim potrebno je zaposliti osobe koje će održavati sustave za komunikaciju, brinuti se o montaži i servisu istih. Kvalitetni obrazovni programi omogućuju stvaranje stručnjaka u području  montiranja elektroničkih komunikacija i omogućuju tvrtkama i pojedincima nesmetanu komunikaciju diljem svijeta. Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehnička i prometna škola svim zainteresiranim osobama nudi besplatan program osposobljavanja „Monter/ka elektroničkih komunikacija“, a u nastavku donosimo neke od zadaća koje monteri elektroničkih komunikacija obavljaju.

Monteri elektroničkih komunikacija instaliraju, nadziru, održavaju i otklanjaju razne probleme s internetskom, telefonskom i televizijskom opremom i sustavima. Najčešće ih zapošljavaju žični i bežični operateri, građevinski poduzetnici, tvrtke za kabelsku televiziju ili druge telekomunikacijske usluge. Njihove radne dužnosti obično uključuju instaliranje, zamjenu ili popravak opreme za tvrtke i privatne stanove, kao što su dial-up sustavi, usmjerivači, telefonske utičnice i žice. Neki tehničari mogu se specijalizirati za rad na telefonskoj centrali (PBX) ili centrali i pružiti tehničku podršku za usluge Voice Over Internet Protocol (VoIP).

Specifičnosti njihovog posla razlikuju se ovisno o mjestu zaposlenja. Oni zaposleni kod davatelja internetskih usluga prvenstveno rade s internetskim i širokopojasnim vezama, dok se npr. oni u vojsci usredotočuju na uređaje za prijem i prijenos. Odgovorni su za instaliranje, održavanje i popravak elektroničkih komponenti i sustava koji se koriste za komunikacije. To može uključivati elektroničke uređaje za prijenos i prijam, lokalne i široke računalne mreže, video opremu i telekomunikacijsku opremu.

Neke od specifičnih radnih dužnosti mogu uključivati tumačenje priručnika proizvođača za komunikacijsku elektroniku, rješavanje osnovnih problema, popravak ili zamjenu sklopova i sustava, testiranje opreme i korištenje odgovarajućih alata i instrumenata.

Koje kompetencije stječete upisom programa osposobljavanja Monter/ka elektroničkih komunikacija?

 • Primjena tehničke dokumentacije, industrijskih standarda, propisa i zakona vezanih za struku u obavljanju radnih zadataka.
 • Priprema radnog mjesta te održavanje radnog okruženja, opreme i alata urednim, čistim i organiziranim.
 • Priprema i korištenje alata, mjernih uređaja i opreme na siguran i pravilan način.
 • Izvedba spajanja električnih vodiča i elemenata, lemljenjem i konektorima u skladu s zahtjevima radnog zadatka.
 • Instaliranje antene, antenskog ožičenja i povezivanje antenskih sustava na žičnu telekomunikacijsku infrastrukturu.
 • Polaganje telekomunikacijskih kablova korištenjem primjerenih metoda.
 • Zamjena, nadogradnja i podešavanje dotrajalih i neispravnih dijelova telekomunikacijske opreme, uređaja i kablova.
 • Primjena pravila, postupaka i procedure za rad na siguran način u obavljanju radnih zadataka za zaštitu sebe i drugih osoba.

Ukoliko želite postati Monter/ka elektroničkih komunikacija, a niste sigurni gdje nastaviti školovanje, Regionalni centar kompetentnosti ELPROS, izvrstan je odabir. Potrebno je posjedovati     prethodnu kvalifikaciju na razini 1 – kvalifikacija stečena završetkom osnovnog obrazovanja te liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za rad u struci. Za više informacija o upisu u ovaj program ili u jedan od ostalih ponuđenih programa, kontaktirajte nas putem web obrasca ili na e-mail adresu rck.elpros.osijek@gmail.com

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content