REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Održan okrugli stol

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

8. studenoga 2021.

U petak, 05. studenog 2021. godine, u ZOO hotelu u Osijeku održan je okrugli stol u sklopu projekta RCK ELPROS kojem je nositelj Elektrotehnička i prometna škola Osijek.

Svrha okruglog stola bila je utvrđivanje potrebnog sadržaja modula vezanih za razvoj i modernizaciju strukovnog kurikuluma te razvoj i modernizaciju formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih u području tehnologije, računalstva i informacijskih tehnologija.

Okrugli stol bio je prilika za razmjenu iskustava između gospodarskog i obrazovnog sektora te za međusobno povezivanje svih dionika s ciljem utvrđivanja kompetencija koje od budućih radnika traže poslodavci i ishoda učenja u programima obrazovanja koje mogu osigurati nastavnici u srednjoškolskom obrazovanju učenika ili pak programima osposobljavanja ili usavršavanja odraslih.

Ovaj događaj je polazna točka za izradu novih i modernizaciju postojećih kurikuluma u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek i partnerskim školama (Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci i Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice) te izradu novih programa osposobljavanja i usavršavanja odraslih koje će biti ponuđeni u sklopu Regionalnog centra kompetentnosti.

Aktivnosti će biti nastavljene kroz sastanke radnih skupina koje će činiti odabrani stručnjaci iz gospodarskog i obrazovnog sektora, a za cilj će imati stvaranje sinergije između različitih dionika, odgovaranje na potrebe poslodavaca kroz formalni i neformalni obrazovni sustav te, u konačnici,  obrazovanje mlade radne snage koja će biti konkurentnija na tržištu rada.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content