REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Održane edukacije na temu horizontalnih načela s fokusom na ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije i pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivi razvoj

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

29. ožujka 2022.

Edukacije održane u prostorijama Poduzetničkog inkubatora BIOS u sklopu projekta RCK ELPROS obuhvatile su teme vezane za horizontalna načela. Horizontalna načela važan su dio svake projektne prijave, a glavno ishodište su aktualne politike Europske Unije. Navedena načela održavaju opće i multidisciplinarne teme  i odnose se na temeljna društvena načela kao što su demokracija, jednakost, održivost i dobro upravljanje. Tijekom projektnog ciklusa provode se kroz programiranje, identifikaciju, formulaciju, financiranje, provedbu i praćenje te u konačnici kroz evaluaciju projekta.

U sklopu projekta RCK ELPROS obuhvaćamo različite teme horizontalnih načela te uključujemo u sadržaje i aktivnosti sve zainteresirane pojedince. Ovdje možemo izdvojiti ravnopravnost između muškaraca i žena, jednake mogućnosti i nediskriminaciju, pristupačnost za osobe s invaliditetom i održivi razvoj. Osiguravamo promicanje jednakih mogućnosti i suzbijanje svakog oblika diskriminacija te uzimamo u obzir specifične potrebe različitih ciljnih skupina.

Pristupačnost je glavni preduvjet za uključivanje osoba s  invaliditetom u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima. Provodi se aktivnostima poput osiguravanja pristupa javnom prijevozu, građevinama, ostalim uslugama i sadržajima te razumnom prilagodbom i prilagodbom informacijsko-komunikacijskih sadržaja i materijala s ciljem obuhvaćanja svih pojedinih skupina. Na projektu se vodimo i održivim razvojem koji teži uspostavljanju ravnoteže između ekoloških, društvenih i gospodarskih ciljeva, a dugoročno doprinosi razvoju i održivosti projekta.

U sklopu navedenih edukacija, područni ured Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Osijek održao je predavanje na temu pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Savjetnik pravobraniteljice Mario Burek, upoznao je predstavnike projekta RCK ELPROS s nadležnostima, djelokrugom i načinom rada Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom te ulogom u zaštiti prava osoba s invaliditetom. Poseban naglasak stavljen je na rad Područnog ureda u Osijeku i načine na koje trebamo postupati kako bi osobe s invaliditetom bile uključene u društveni život i svakodnevne aktivnosti, odnosno na koje sve načine možemo osigurati pristupačnost svih sadržaja.

Kroz konkretne primjere iz prakse i kratke zadatke pokušalo se osvijestiti sudionike o važnosti prihvaćanja i postupanja u skladu s načelima razumne prilagodbe i univerzalnog dizajna u svim područjima svakodnevnog života. Na kraju predavanja, kroz razmjenu iskustava sudionici su ukazali na probleme i poteškoće s kojima se susreću te utvrdili načine pravilnog postupanja u pojedinim situacijama.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content