REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Računalne mreže – sredstvo za učinkovito i brzo širenje informacija

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

25. listopada 2022.

Računalne mreže – sredstvo za učinkovito i brzo širenje informacija

Mrežne tehnologije i računalne mreže danas su nezaobilazni dio naše svakodnevice, a stručnjaci za računalne mreže jedni od najcjenjenijih na tržištu rada. Stručnjak za računalnu mrežu je informatički stručnjak zaposlen u poslovnom subjektu koji pomaže u stvaranju, održavanju i rješavanju problema postojećeg i budućeg hardverskog i softverskog proizvoda računalne mreže.

Računalne mreže trenutačno i učinkovito šire informacije među nekoliko online korisnika. Prema tome, računalne mreže su dizajnirane s komunikacijskim protokolom koji zahtijeva izdavanje entiteta, medija kroz koji se poruka prenosi i primatelja informacija. Povezani korisnici mogu dijeliti resurse, pristupati zajedničkim mapama za pohranu i koristiti zajedno periferne uređaje međusobno povezane s mrežom, kao što su pisači ili skeneri. Moguće je čak pokrenuti programe na uređajima koji su udaljeno povezani pomoću alata za daljinsko povezivanje. Ove aplikacije su vrlo korisne za različita područja; primjer za to je trenutna daljinska struja. Još jedna od glavnih prednosti računalnih mreža je zaštita svih pohranjenih podataka u njihovom posjedu, što jamči sigurnosnu kopiju i cjelovitost podataka sadržanih u njima.

Sustavom međusobno povezanih računala omogućuje se brza i jednostavna razmjena podataka među računalima, odnosno korištenje zajedničkih perifernih priključnih uređaja (mrežni pisač, skener), uređaja za pohranu velike količine podataka, kao i pristup pohranjenim podacima. Računalna mreža sastoji se od triju razina: primjenske razine, razine mrežnih programa te razine fizičkoga povezivanja (sklopovlje i prijenosni mediji).

Najvišu, primjensku razinu čine programi koji omogućuju razmjenu svih oblika informacija među korisnicima. Pri toj su razmjeni dva moguća načina komuniciranja: s klijentskih računala postavljaju se upiti ili se traži uporaba nekih sredstava od poslužiteljskih računala, ili se uspostavlja veza među ravnopravnim računalima. U razini mrežnih programa nalaze se programi s pomoću kojih se ostvaruju pravila komuniciranja, tj. komunikacijski protokoli. Protokoli se ostvaruju grupiranjem informacija u tzv. pakete normiranih oblika, koji se preko razine fizičkoga povezivanja prenose iz računala u računalo. Ti se paketi sastoje od dvaju dijelova; u jednome se nalaze bitovi koji sadrže informaciju koja se prenosi, a u drugome (zaglavlju) nalaze se podatci koji omogućuju usmjeravanje paketa prema odredišnom računalu. Danas je najpoznatiji protokol TCP/IP (→ internet).

Fizičku razinu čini sklopovlje računala, koje nizove bitova prevodi u signale, te prijenosni mediji, preko kojih se signali prenose do drugog računala. Prijenosni mediji mogu biti bakrene žice, koaksijalni kabeli, svjetlosni kabeli, infracrveni valovi i radiovalovi. Ako se bitovi prenose izravno, u obliku digitalnih signala, priključak računala na medij obavlja se mrežnim adapterom. Na takav se način mogu međusobno spajati računala koja nisu suviše udaljena i čine lokalnu mrežu LAN (Local Area Network). Način komuniciranja preko zajedničkoga kabela utvrđen je normiranim protokolom Ethernet. U posljednje se doba za povezivanje računala upotrebljavaju i bežične lokalne mreže, kod kojih se kao prijenosni mediji koriste radiovalovi (→ wlan). Tijekom svojega razvoja mreže su se razlikovale prema raširenosti (osim lokalnih mreža, to su, primjerice, gradske mreže MAN, od engl. Metropolitan Area Network, ili vrlo raširene mreže WAN, od engl. Wide Area Network). Danas uglavnom sve mreže omogućuju komunikaciju među računalima na području jedne države ili kontinenta, a skup takvih međusobno povezanih mreža čini svjetsku računalnu mrežu internet.

Računalna mreža može biti izložena vanjskim napadima, neželjenim virusima i špijunskim softverima, ali i neopreznim postupanjem vlastitih korisnika. Održavanje računalne mreže važno je jer svakodnevno postoje brojni faktori koji joj mogu naštetiti. Redovno održavanje može spriječiti kritične probleme, a pritom pomaže i u održavanju optimalnih performansi mreže.

U nastavku donosimo šest najčešćih zadataka koji se odnose na održavanje računalnih mreža:

1. Rješavanje problema s mrežom – Ako se znakovi upozorenja ili manji problemi predugo zanemaruju, može doći do problema koji su ometajući i potencijalno skupi za popravak. Ono što pružatelj usluga održavanja mreže može učiniti jest upotrijebiti svoje iskustvo i znanje za rješavanje problema s kojima se mreža susreće i prepoznati postoji li jednostavno rješenje. Ako ne postoji, napravit će nekoliko prijedloga s najisplativijim i najbržim rješenjima.

2. Instaliranje i konfiguriranje proizvoda – Kod nabave nove opreme ili softvera za ažuriranje, vrlo je vjerojatno da će biti potreban neki oblik instalacije i konfiguracije. Mrežne postavke možda će se morati ponovno konfigurirati kako bi se prilagodile tim promjenama. Ako se učini pogrešno, rast tvrtke može biti ometen, a dragocjeno vrijeme može biti oduzeto zaposlenicima dok pokušavaju upravljati nepravilnim postavkama.

3. Praćenje i poboljšanje performansi mreže – Mrežne performanse mogu biti tihi ubojica potencijala tvrtke. Ako izvedba mreže nije u rangu s drugim tvrtkama, tada će tvrtki biti puno teže držati korak s konkurentima. Izvedbu mreže može biti teško procijeniti ako se nema s čime usporediti. Dovođenjem nekoga da otkloni probleme i nadgleda mrežu, moći će se vidjeti kako ona radi i što se može učiniti kako bi  sustav funkcionirao učinkovitije.

4. Planiranje rasta – Ako se mreža ne održava regularno, ona možda neće moći podnijeti težinu širenja i rasta tvrtke. Bitno je uvijek imati poslužitelj koji može dodati više radnih stanica ako se planira povećati broj  radne snage. Osim toga, stvaranjem mrežne dokumentacije i njezinim ažuriranjem, rast poslovanja bit će ostvaren bez rizika od usporavanja zbog mreže koja zaostaje.

5. Osiguravanje usklađenosti – Bitan dio održavanja mreže je osigurati da svi alati budu u skladu s politikama i zakonskim propisima tvrtke. Usklađenost bi uvijek trebala biti glavni prioritet. Ne samo ukoliko se želi izbjeći izlaganje tvrtke i poslovanja riziku, već je također od ključne važnosti pri zaštiti klijenata.

6. Uspostavljanje pouzdane mrežne sigurnosti – S obzirom na ogromnu količinu podataka na poslužitelju, potrebno ih je zaštiti. Usluga održavanja mreže može pomoći u osiguranju potrebnih vatrozida, VPN-ova i taktika sprječavanja napada, dok također postavlja sustave za provjeru valjanosti korisnika koji koriste pouzdanu metodu autorizacije, provjere autentičnosti i računovodstva. Sigurnost mreže jedan je od najvažnijih elemenata za održavanje, a dosljedno održavanje pomoći će svakoj tvrtki da ostane sigurna od potencijalnih prijetnji. Ako se kršenje i dalje dogodi, ispravno održavana mreža imat će procedure za bilježenje događaja i automatizirane odgovore kako bi se pojednostavio i ubrzao proces rasta i razvoja.

Koji se uređaji najčešće servisiraju putem održavanja mreže?

Serveri – Pouzdan i funkcionalan server sastavni je dio sigurnog i profitabilnog poslovanja. Omogućuje da se upravlja mrežnim resursima i ostane dosljedan kao tvrtka. Tehnički, svako sposobno računalo, uređaj ili program može biti server, sve dok se radi o namjenskom središnjem spremištu koje pomaže osigurati resurse, kao što je pristup hardveru, prostoru na disku ili drugim potrebnim datotekama i informacijama. Većina namjenskih servera ima jedinstvene značajke i konfiguracije za poboljšanje performansi. Server također može biti spojen na odvojena napajanja, mreže, pa čak i druge servere.

Preklopnici – Preklopnik prima dolazne podatke i preusmjerava ih na odredište u lokalnoj mreži. U suštini, preklopnik stvara elektronički tunel između izvora i njegovog odredišta u koji ne može ući nikakav drugi promet. Zbog toga može postojati komunikacija bez sudara. Međutim, ako nešto pođe po zlu s preklopnicima, komunikacija će vrlo vjerojatno biti poremećena. S toga,  mreža mora moći dijeliti informacije, a pravilno održavanje može pomoći da takve veze ostanu jake.

Ruteri – Ruteri su slični prekidačima, ali također mogu prosljeđivati ​​pakete informacija između različitih mreža. Ovdje softveri koji pokreću i sam firmware osjetljivi su na oštećenja ukoliko nema pravog redovitog održavanja. Kao dio plana održavanja mreže, trebala bi postojati komponenta za provjeru hardvera za znakove upozorenja, poput začepljenih ventilatora ili pregrijavanja.

Koje kompetencije stječete upisom programa usavršavanja stručnjak/stručnjakinja za računalne mreže?

  • Usporedba i odabir najpogodnije arhitekture računalnog sustava i mreže između nekoliko dostupnih rješenja
  • Konfiguracija statičkog i dinamičkog usmjeravanja u računalnim mrežama uz primjenu IPv4 i IPv6 adresiranja
  • Procjena sigurnosti i ranjivosti računalne mreže
  • Konfiguracija sigurnosnih postavki računalne mreže
  • Segmentacija lokalne računalne mreže i primjena kvalitete usluge
  • Dizajniranje, konfiguracija i primjena sigurnosti bežičnih mreža
  • Dizajniranje i primjena WAN mreže i osiguravanje udaljenog pristupa
  • Nadziranje rada računalnog sustava i mreže
  • Dijagnosticiranje jednostavnih problema u radu računalnih sustava i mreža

Polaznici će kroz module u sklopu programa usavršavanja steći kompetencije o računalnim mrežama i procesima unutar računalnih mreža. Moći će usporediti karakteristike i razlike računalnih mreža, identificirati protokole po slojevima te tip adrese mrežnog uređaja. Usvojit će vještine konfiguriranja uređaja u računalnoj mreži te postavljanje sigurnosnih postavki. Moći će konfigurirati i riješiti probleme s VLAN-ovima, STP protokolom i DHCP protokolima na usmjerivačima, razlikovati sigurnosne probleme i rizike koji se mogu pojaviti u LAN mreži, konfigurirati WLAN bežičnu mrežu te napraviti statičko i dinamičko usmjeravanje. Primijenjivat će OSPF protokol u radu mreže, konfigurirati single-area i multi-area OSPF topologije, usporediti WAN topologije i tehnologije, konfigurirati i riješiti probleme s NAT protokolom, primijeniti mehanizme za kontrolu rezervacije mrežnih resursa (QoS), virtualizirati mrežne funkcionalnosti te primijeniti alate za automatizaciju mreže.

Ukoliko želite postati stručnjak ili stručnjakinja za računalne mreže, a niste sigurni gdje nastaviti školovanje, Regionalni centar kompetentnosti ELPROS, izvrstan je odabir. Za više informacija o upisu u ovaj program ili u jedan od ostalih ponuđenih programa, kontaktirajte nas putem web obrasca ili na e-mail adresu rck.elpros.osijek@gmail.com

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Podcast 3-Denis Sušac

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content