REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Regionalni centar kompetentnosti ELPROS suzbija jaz između dječaka i djevojčica u sektoru elektrotehnike i računalstva

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

26. kolovoza 2022.

U Poreču je održana edukacija „Kroz osobne i poslovne vrijednosti do sretnijeg i uspješnijeg života i rada“ u organizaciji Women in Adria, a na kojoj su sudjelovali predstavnici Regionalnog centra kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek.

Ova edukativna radionica pod vodstvom Sanje Varlaj, mag.oec., imala je za cilj osvijestiti što su i koje su osobne i poslovne vrijednosti polaznika te uz konkretne vježbe pružiti odgovore. Radionica je održana kao kombinacija predavanja, individualnog i grupnog vježbanja, diskusija te iskustvenog učenja. Tema radionice posebno je korisna za žene koje se sve više nalaze u situacijama gdje vješto, ali naporno žongliraju između privatnih i poslovnih obaveza te se bore za veću zastupljenost u sektoru elektrotehnike i računalstva, a ujedno su uzor mladim djevojkama koje tek započinju svoj put.

Iako su poslovi u sektoru elektrotehnike i računalstva sve traženiji i popularniji, ova područja su i dalje pretežito muška, a u 2021. žene su činile tek 28% zaposlenih u sektoru.  Sigurno ste se barem jednom zapitali zašto je to tako ili ste čuli da vam za pojedino zanimanje govore kako je to isključivo za muškarce. Provedbom različitih istraživanja, dokazano je da se kod djevojaka javlja nedovoljna informiranost za različite mogućnosti obrazovanja i daljnjeg napredovanja u tom području, a u određenim zemljama djevojke i žene su u potpunosti zakinute za informacije.

Poznata je činjenica da djevojke manje odabiru STEM predmete, ali zašto? Na ove se predmete tradicionalno gleda više kao na „muške“, a djevojke se godinama učilo da ih izbjegavaju budući da su u njima izrazito muškarci. S druge strane, žene su definitivno potrebne u sektoru, a na školama i obrazovnim ustanovama je da potiču više djevojčica na upis u različita zanimanja te suzbiju predrasude i podjele na tzv. muška i ženska zanimanja.

Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek iz godine u godinu broji sve više djevojaka. Širok spektar obrazovnih programa i različitih aktivnosti, potiče i djevojke na upis i razvoj u sektoru, a podjela na muška i ženska zanimanja postepeno nestaje. Škola kroz svoje vrijednosti privlači jednako djevojčice i dječake, a svim polaznicama dostupne su različite izvannastavne i nastavne aktivnosti te edukacije koje im pružaju mogućnost praktičnog rada i kvalitetnije obrazovanje. Osim toga, radi se i na sustavnoj edukaciji nastavnika i nastavnica te ih se osnažuje i potiče na rad i razvoj.

Uključivanje nastavnika i nastavnica te sustavna edukacija i rad u konačnici dovode do kvalitetnije provedbe obrazovnih programa, a učenici dobivaju relevantne i korisne informacije koje su u skladu s najnovijim trendovima na tržištu radu. Tako je i ova edukacija u Poreču ključna za osnaživanje nastavnika koji će svoja znanja i vještine prenositi na sadašnje i buduće polaznike te privlačiti osobe širokog spektra interesa.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content