REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Održane edukacije na temu horizontalnih načela s fokusom na ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije i pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivi razvoj

Održane edukacije na temu horizontalnih načela s fokusom na ravnopravnosti žena i muškaraca, zabranu diskriminacije i pristupačnosti za osobe s invaliditetom te održivi razvoj

Edukacije održane u prostorijama Poduzetničkog inkubatora BIOS u sklopu projekta RCK ELPROS obuhvatile su teme vezane za horizontalna načela. Horizontalna načela važan su dio svake projektne prijave, a glavno ishodište su aktualne politike Europske Unije. Navedena...
Skip to content