REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Tehničar za elektroniku

Ključna svrha:
Pristup poslovima izradbe, testiranja, održavanja i servisiranja elektroničkih sklopova i uređaja. Primjena, ugradnja i održavanje elektroničkih sustava.

Opis zanimanja:
Tehničar za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređajate prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje.
Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montažei održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjujukompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:
 • koristiti osnovne fizikalne zakone u području elektrotehnike i njihovu primjenu u radu elektroničkih komponenti, sklopova i/ili uređaja
 • projektirati i izraditi jednostavan analogni ili digitalni elektronički sklop i/ ili uređaj te ga pustiti u rad
 • sklapati, ugađati i održavati elektroničke sklopove i/ili uređaje
 • izvesti i spojiti električne instalacije prema shemama spajanja
 • detektirati i dijagnosticirati kvarna sklopu i/ili uređaju
 • koristiti električne mjerne instrumente u svrhu ispitivanja rada uređaja i u svrhu otklanjanja kvarova
 • interpretirati dobivene mjerne rezultate i donijeti zaključke o uređaju ili sklopu
 • primjenjivati osnovno znanje o električnim strojevima i uređajima te o upravljanju i regulaciji sustava automatizaciji
 • izvesti jednostavan sustav automatskog nadzora i upravljanja mikroupravljačem ili industrijskim računalom te upravljati robotom
 • prikupljati podatke pomoću računala i mikroupravljača te ih obrađivati
 • umrežiti računala i/ili uređaje
 • koristiti multimedijske tehnike
 • primjenjivati propise osiguranja kvalitete
 • koristiti stručnu literaturu
 • primjenjivati zakonske propise i norme propisane za rad u tehnici
 • izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
 • izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • primjenjivati zakonske propise rada na siguran način
 • primjenjivati zakonsku regulativu o zaštiti okoliša i održivog razvoja
 • vrjednovati osobne sposobnosti kako bi se unaprijedio vlastiti rad
 • razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.

 

Možda će Vas zanimati i ovo …

Serviser/ka kućanskih aparata

Serviser/ka kućanskih aparata

SERVISER/KA KUĆANSKIH APARATA UVJETI UPISA Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena...

Skip to content