REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Tehničar za mehatroniku

Ključna svrha: Pristup automatiziranim uređajima ili sustavima kao cjelini uključujući oblikovanje, izrađivanje, ugrađivanje te održavanje strojarskih, elektrotehničkih i elektroničkih dijelova sustava

Opis zanimanja: Zanimanje obuhvaća obavljanje poslova iz područja automatizacije, koje obuhvaća granu strojarstva, elektrotehnike, elektronike, pneumatike i hidraulike te računalstva i programiranja i kao takvo integrira znanja i vještine koje su do sada u pojedinim granama zasebno obavljali stručnjaci s područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova vezanih za automatizirane sustave, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja strojarstva, elektrotehnike i računalstva.

Kompetencije i ishodi učenja
Pojedinac će:
 • oblikovati, isplanirati, konstruirati, dimenzionirati i izraditi ili odabrati jednostavne strojne elemente i sklopove te definirati i interpretirati tehnološki postupak izradbe
 • projektirati električne instalacije i sklopovete ih spojiti prema shemama spajanja
 • upravljati radom elektromotornih pogona
 • osmisliti i spojiti jednostavne hidrauličke i pneumatske sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike
 • projektirati i izraditi jednostavan elektronički ili digitalni sklop ili uređaj te ga pustiti u pogon
 • održavati i servisirati pneumatske, hidrauličke, električne i elektroničke elemente sustava prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača
 • riješiti jednostavan zadatak automatskog nadzora i vođenja (upravljanje i regulacija) procesa pomoću programibilnog logičkog upravljača (PLC), mikroupravljača ili industrijskog računala, upravljati industrijskim ili mobilnim robotom
 • shvatiti važnost unapređenja i osiguranja kvalitete
 • primjenjivati propise kontrole kvalitete (QC) i osiguranje kvalitete (QA)
 • koristiti stručnu literaturu, poštovati zakonske propise i primjenjivati norme propisane za rad u tehnici (ISO, IEC, EN, HRN)
 • proširiti stečena znanja iz obveznog dijela kurikuluma te steći dodatne vještine nužne za kvalitetnu proizvodnju, održavanje i servisiranje specifične složene mehatroničke opreme, ovisno o odabranom izbornom modulu,
 • izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju,
 • izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
 • poznavati, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu
 • primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja
 • prepoznavati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi
 • razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Serviser/ka kućanskih aparata

Serviser/ka kućanskih aparata

SERVISER/KA KUĆANSKIH APARATA UVJETI UPISA Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena...

Skip to content