REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

U Tučepima započelo poslovno savjetovanje za članove projektnog tima

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

28. ožujka 2022.

Danas je u Tučepima započela edukacija namijenjena članovima projektnog tima koji rade na administrativnim i financijskim poslovima.

S obzirom na kompleksan te administrativno zahtjevan projekt, sustavna edukacija projektnog tima zaduženog za administraciju i financije od velike je važnosti. Na edukacijama će se obraditi teme poput financijske pismenosti, aktualnosti u sustavu proračuna, zaduženja i potrebe istraživanja u zapošljavanju na novim radnim mjestima i upražnjenim radnim mjestima, javna nabava te diskriminacija. Važno je istaknuti kako će poseban naglasak edukacije biti na procesu prilagodbe poslovanju u euru te specifičnostima knjiženja EU projekata, a što će direktno utjecati i na sam projekt RCK ELPROS.

Zaposlenici će usavršiti postojeće vještine te nova znanja primjenjivati u provedbi projekta.

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content