REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Backend programer

UVJETI UPISA

 • Završena četverogodišnja škola tehničkog smjera ili gimnazija.
 • Navršenih 18 godina života.
 • Dobro poznavanje rada na računalu (predznanje se dokazuje odgovarajućom potvrdom određenog znanja)
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (predznanje se dokazuje odgovarajućom potvrdom ili diplomom)

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Primijeniti verzioniranje izvornog koda (Git) koristeći repozitorij (GitHub)
 • Primijeniti temeljne elemente programskog jezika C# u rješavanju algoritamskih problema
 • Koristiti objektno orijentirane principe pri izradi programskih rješenja
 • Implementirati dijelove .NET okvira pri izradi programskih rješenja
 • Projektirati i izraditi bazu podataka u MS SQL relacijskoj bazi podataka
 • Primijeniti napredne principe C# programskog jezika i .NET okvira pri izradi programskog rješenja
 • Implementirati predloške izrade programskih rješenja u sklopu principa najbolje prakse (engl. best practice)
 • Izraditi REST API ( Representational state transfer|Application Programming Interface) koristeći web API (engl. Application Programming Interface) okvir s pohranom podataka u relacijskoj bazi podataka
 • Izraditi automatizirane testove za programsko rješenje

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja za poslove Backend programera u trajanju od 255 sati, od čega je 72 sati teorijske nastave i 183 sata vježbi. Program će se ralizirati redovito i/ili konzultativno instruktivnom nastavom, u specijaliziranoj učionici opremljenoj za izvođenje vježbi, s odgovarajućom opremom.

Konzultativno-instruktivna nastava

Broj skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 22 sata, neposredno prema potrebi polaznika.

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Praktični dio: projektni zadatak izrade javno dostupne aplikacije koja implementira mogućnosti dohvaćanja, unosa, promjene i brisanja međusobno povezanih entiteta u relacijskoj bazi podataka putem REST servisa.  

Usmeni dio: nije zasebni dio provjere već dodatak praktičnom dijelu, a kako bi polaznik objasnio tehnologije i postupke koje je primijenio pri izradi projektnog zadatka.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se: Uvjerenje o usavršavanju za poslove Backend programera.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

JAVNI POZIV ZA UPIS

Možda će Vas zanimati i ovo …

Serviser/ka kućanskih aparata

Serviser/ka kućanskih aparata

SERVISER/KA KUĆANSKIH APARATA UVJETI UPISA Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena...

Skip to content