REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Frontend programer

UVJETI UPISA

 • Završena četverogodišnja škola tehničkog smjera ili gimnazija.
 • Navršenih 18 godina života.
 • Dobro poznavanje rada na računalu (predznanje se dokazuje odgovarajućom potvrdom određenog znanja)
 • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (predznanje se dokazuje odgovarajućom potvrdom ili diplomom)

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Kreirati strukturiranu web-stranicu/web-sjedište pisanjem koda prezentacijskim jezikom za izradu web-stranica (HTML engl. HyperText Markup Language)
 • Oblikovati sadržaje na web-stranici pomoću pravila stilskog jezika za vizualno oblikovanje web-stranica (CSS engl. Cascading Style Sheet)
 • Implementirati principe stilskog jezika SASS (engl. Syntactically Awesome Style Sheets) koji se prevodi u CSS
 • Oblikovati prilagodljive web-stranice (RWD engl. Responsive Web Design) koristeći dostupne razvojne okvire
 • Implementirati dinamičnost sadržaja web-stranica programskim jezikom na strani klijenta (JavaScript)
 • Koristiti odgovarajuće JavaScript programske biblioteke i okvire za razvoj poput React-a
 • Implementirati dodatne biblioteke za rad u sučelju za programiranje aplikacije REST API-em (engl. REpresentational State Transfer Application Programming Interface

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja za poslove Frontend programera u trajanju od255sati biti će realiziran redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja putem online prijenosa u stvarnom vremenu, kada je to primjenjivo. 

Ukupno trajanje programa usavršavanja je 255 sati, od čega je 77 sati teorijske nastave i 178 sati praktične nastave. Program će biti realiziran redovitom i/ili konzultativno – instruktivnom nastavom, u specijaliziranoj učionici opremljenoj za izvođenje vježbi, s odgovarajućom opremom. 

Nastava će se također izvoditi u specijaliziranoj učionici.

Prema nastavnom planu i programu, polaznike ćemo, uz prezentaciju teorijskih sadržaja, paralelno uvoditi u izradu sadržaja web-stranica opisanim tehnologijama.

Konzultativno-instruktivna nastava

Broj skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 24 sata putem e-pošte, telefonski, online ili licem u lice neposredno prema potrebi polaznika.

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Praktični dio: polaznik će izraditi programsko rješenje za dinamičko multimedijsko prilagodljivo web-sjedište

Usmeni dio: nije zasebni dio provjere već dodatak praktičnom dijelu, a kako bi polaznik objasnio tehnologije i postupke koje je primijenio pri izradi projektnog zadatka.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se: Uvjerenje o usavršavanju za poslove Frontend programera.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

JAVNI POZIV ZA UPIS

Možda će Vas zanimati i ovo …

Serviser/ka kućanskih aparata

Serviser/ka kućanskih aparata

SERVISER/KA KUĆANSKIH APARATA UVJETI UPISA Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena...

Skip to content