REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

TESTER SOFTVERA

UVJETI UPISA

 • Završena četverogodišnja srednja škola
 • Praktična znanja iz područja poznavanja operativnih sustava.
 • Poznavanje jednog od programskih jezika (JAVA, .NET, PYTHON…)
 • Praktična znanja i poznavanje programskih jezika će biti provjerena inicijalnim testiranjem unutar ustanove
 • Poznavanje engleskog jezika, uz priložen dokaz o poznavanju engleskog jezika

 KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Primijeniti odgovarajuće metode prilikom testiranja konkretnih softverskih rješenja
 • Kreirati scenarij u jeziku specifičnom za poslovnu domenu i strukturu (engl. gherkin)
 • Planirati testiranje softvera i utvrditi nivo testabilnosti softvera pod testom
 • Koristiti istraživačko testiranje radi dublje analize rizika u softverskom rješenju
 • Utvrditi kriterije prihvatljivosti softvera testiranjem te izvijestiti dionike
 • Napisati detaljan tehnički izvještaj o defektima
 • Programirati automatizaciju funkcionalnih web testova u sprezi sa scenarijima napisanih u gherkinu
 • Programirati automatiziranje funkcionalnih API testova koristeći odabrane alate

 TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program usavršavanja u trajanju od 250 sati biti će realiziran redovitom nastavom uz mogućnost izvođenja putem online prijenosa u stvarnom vremenu, i kada je to primjenjivo.

Ukupno trajanje programa usavršavanja je 250 sati, od čega je 56 sati teorijske nastave i 156 sati praktične nastave. Program će biti realiziran redovitom i/ili konzultativno – instruktivnom nastavom, u specijaliziranoj učionici opremljenoj za izvođenje vježbi, s odgovarajućom opremom.

Prema nastavnom planu i programu uz prezentaciju teorijskih sadržaja, kod polaznika će se razvijati vještine potrebne za izvođenje poslova za testiranje softvera.

Konzultativno-instruktivna nastava

Broj skupnih konzultacija iznosi dvije trećine ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu u programu. Skupne konzultacije izvode se u trajanju od 37 sati s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode u trajanju od 19 sati putem e-pošte, telefonski, online ili licem u lice neposredno prema potrebi polaznika.

IZVOĐENJE REDOVITE NASTAVE PUTEM ONLINE PRIJENOSA U STVARNOM VREMENU

Pored klasičnog izvođenja nastave u učionici, praćenje nastavnih sadržaja redovite nastave omogućeno je i izravnim praćenjem nastave u učionici putem online prijenosa u stvarnom vremenu kada se radi o teorijskom dijelu nastave. Ovakav način izvođenja redovite nastave provodi se kao i uživo u učionici, jer se provjerava i kontinuirano prati rad i prisutnost polaznika na nastavi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Možda će Vas zanimati i ovo …

Serviser/ka kućanskih aparata

Serviser/ka kućanskih aparata

SERVISER/KA KUĆANSKIH APARATA UVJETI UPISA Posjedovanje prethodne kvalifikacije na razini 1 – kvalifikacija stečena...

Skip to content