REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ELEKTROTEHNIČKE I PROMETNE ŠKOLE OSIJEK

Osijek

Istarska 3, 31000 Osijek
031/289-829; 031/289-830
ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
OIB: 28015293209

Javni poziv na upis programa usavršavanja – Specijalist za primjenu tehnologije ulančanih blokova i kriptovaluta

Autor: Emma

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u elektrotehnici i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

9. kolovoza 2023.

Javni poziv na upis programa usavršavanja – Specijalist za primjenu tehnologije ulančanih blokova i kriptovaluta

Elektrotehnička i prometna škola Osijek poziva sve zainteresirane na upis programa usavršavanja Specijalist za primjenu tehnologije ulančanih blokova i kriptovaluta koji se provodi u okviru EU projekta RCK ELPROS, referentni br. UP.03.3.1.04.0015. Referentni broj Poziva: UP.03.3.1.04 „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo“.

Program usavršavanja financiran je iz Europskog socijalnog fonda (OP Učinkoviti ljudski potencijali) te je za sve polaznike potpuno besplatan.

Početak edukacije: prva polovica rujna 2023. godine
Trajanje programa: 250 sati
Upisna kvota: 20 polaznika
Rok za prijavu: 01. rujna 2023. godine

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva podnose se putem obrasca za prijavu. Dokumentaciju koja potvrđuje ispunjavanje uvjeta potrebno je učitati kroz obrazac za prijavu. Pristigle prijave stručno povjerenstvo razmotrit će do 06. rujna 2023.godine te će o rezultatima obavijestiti prijavljene kandidate. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti od stručne savjetnice za profesionalno usmjeravanje putem e-maila:

kristina.vinkovic@skole.hr

rck.elpros.osijek@gmail.com

Možda će Vas zanimati i ovo …

Podcast 4-Srđan Kovačević

Elektrotehnička i prometna škola Osijek( ELPROS) u srpnju 2018. od Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je...

Skip to content